DOTACE

  • Název projektu: Školka Sovička 2
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016218
  • Realizace projektu: 1.6.2020 – 31.5.2022
  • Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.
  • Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost
  • Klíčové aktivity projektu: Provoz zařízení péče o děti, zajištění kvalifikace pečující osoby, pronájem.