ŠKOLNÉ

CELODENNÍ DOCHÁZKA

7.00 – 17.30 hodin

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA

7.00 – 12.00 hodin

5 dní v týdnu
4 dny v týdnu
3 dny v týdnu
2 dny v týdnu

4 400 Kč
4 200 Kč
3 800 Kč
3 300 Kč

5 dní v týdnu
4 dny v týdnu
3 dny v týdnu
2 dny v týdnu

3 500 Kč
3 300 Kč
3 000 Kč
2 800 Kč

Ceny jsou uvedeny za jeden měsíc
Školné neobsahuje cenu za stravné.
Ceny jsou uvedeny za jeden měsíc
Školné neobsahuje cenu za stravné.

DALŠÍ INFORMACE

Při platbě na celé čtvrtletí sleva 5 %.
Část školného lze odečíst z daní.
Neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek.
Školné se platí vždy na měsíc dopředu, nejpozději do 25. dne v měsíci.
Nepřítomnost dítěte – z důvodů fixních nákladů peníze nevracíme.
Nahrazování docházky je možné pouze po odsouhlasení pečující osobou..