DENNÍ PROGRAM

7:00 – 9:00 PŘÍCHOD

V tomto časovém rozmezí přicházejí děti do dětské skupiny. Začínáme se spontánními činnostmi, děti si samy hrají. Vždy jsou přítomny dvě pečující osoby.

8:00 – 9:00 KREATIVITA

V Sovičce máme děti ve věku 1,5 – 4 roky. Program je tedy přizpůsoben menším dětem. Nabízí společné činnosti, ale i práci v koutcích. Děti jsou motivovány k aktivitě a pečující osoby se řídí plánem péče a výchovy.

01
02

9:00 – 9:30 DOPOLEDNÍ SVAČINKA

Když dětem oznámíme, že je čas svačinky, běží všechny děti do koupelny,
kde si umyjí ruce. Každý má své místečko u stolečku a snažíme se, aby všechny
děti jedly společně. Jídelníček vyvěšujeme dopředu na informační nástěnce.

9:30 – 11:00 POHYBOVÁ AKTIVITA

Pohybová aktivita je vždy skupinová a snažíme se zapojit všechny děti – cvičíme
na hudbu, prakticky každý den chodíme na procházky v okolí školky nebo jsme na zahradě.
Pohybové aktivity vždy připravujeme s ohledem na věk dítěte.

03

11:00 – 11:30 OBĚD, ODCHOD DĚTÍ S DOPOLEDNÍ DOCHÁZKOU

Tety při obědě pomáhají menším dětem, které ještě neumí samy jíst. Děti
nenutíme jíst, pokud oběd nesní, tak ho dostávají sebou domů. Jakmile si děti
naplní bříška, tak pro ně přicházejí rodiče. Ty, co ve školce zůstávají spát,
ukládáme až po odchodu všech dětí s dopolední docházkou. Každé dítě má svou postýlku.
Ty nejmenší mají k dispozici dětskou postýlku.

04

12:30 – 14:30 SPÁNEK, ODPOČINEK, KLIDOVÝ PROGRAM

Před spinkáním čteme dětem pohádku. V průběhu čtení už ty nejmenší usínají.
Děti nebudíme na čas, necháváme je, aby se vyspaly dle toho, jak potřebují.

14:30 – 15:00 ODPOLEDNÍ SVAČINA

Po probuzení děti usedají k odpolední svačině.

14:30 – 16:00 ODPOLEDNÍ PROGRAM

05

Odpoledne ještě nabízí spoustu času pro zájmovou činnost, spontánní aktivity
dětí nebo procházku. Každý měsíc je v Sovičce zaměřen na předem vybrané téma
(zvířata, ovoce, roční období apod.), o kterém s dětmi mluvíme a snažíme se,
aby se dozvěděly a naučily něco nového.

14:30 – 16:00 ODCHOD DĚTÍ

Děti si rodiče vyzvedávají většinou mezi 14:30 – 16:00 hodinou.

Děti vedeme k pravidlům jako mytí rukou, učení na nočník (platí pro děti s plenou),
společné stolování, slušné chování, zdravení, bezpečnost při hře i při procházkách atd.
Snažíme se, aby se tato pravidla stala běžnou součástí dne.

Dětem necháváme dostatek volného času pro hru.