DESATERO

Desatero růstu lásky v rodině podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové

Měj neustále na mysli, že největší potřebou, smyslem a štěstím každého člověka je
láska. Tou láskou musí být láska bezpodmínečná a bezvýhradná.

Miluj sám sebe přes všechny slabosti a chyby.

Miluj, nebo přinejmenším cti své rodiče, i když ti ubližovali a chyby na tobě spáchané
nenapravili. Podaří se ti to, podíváš-li se na krize v jejich dětství – ne z hlediska
dítěte, ale dospělého. Tak se ti také povede být opravdu dospělý.

Miluj své děti, přestože tzv. zlobí a nejsou tak výkonné, jak si přeješ. Mají právo
vyvinout vlastní osobnost, být sami sebou, a ne kopií někoho jiného.

Miluj svého manžela (-ku) i s jeho (jejími) rodiči – takové jací jsou a měj je v úctě
navzdor všem výhradám! Protože bez nich by nebyla tvoje současná rodina.

Dej každému to místo v systému rodiny, které mu podle pradávných, dodnes platných řádů
náleží. (Rodiče mají první místo a děti druhé. Pořadí sourozenců se řídí podle časového
sledu porodu).

Učiň vše pro to, aby bezprostředně po zdařilém porodu mohlo děťátko pokračovat v
láskyplném sepětí s matkou – všemi smysly a vzájemným zrcadlením tak, že bude položeno
na její srdce. Takové objetí potřebuje dítě i později, zvlášť v citové nouzi.

Dej dítěti bezpečné teplo hnízda, a když přichází čas, dej mu svobodu k vlastnímu
rozletu! Podpoř ho v jeho zvědavosti, podnikavosti, tvořivosti, zatížitelnosti a vývoji
svobodné vůle.

Vytvoř iniciativu vedoucí k přijetí pravidel pro soužití v rodině. Jako rodič buď se
svým partnerem v jednotě a spolu dávejte dětem příklad, jak se tato pravidla dodržují.
Jednoznačná pravidla (ano = ano, ne = ne) dávají dětem rozpoznat jasné hranice a
orientaci v hodnotách dobra a zla.

Chraň se před udělováním tělesných trestů i trestů odnětím lásky, jako je vyhazov,
ignorování apod. Takové tresty jsou podníceny adrenalinem a odpovídají pouze zvířecím
pudům k útoku a útěku, ne ale lidskému svědomí. Nauč se konflikty zpracovat emoční
konfrontací tváří v tvář, vcítěním se do sebe a do toho druhého, a hněv proměnit v
lásku ještě než zapadne slunce.

„Je lepší zapálit svíčku nežli lamentovat nad tmou.“
(staré čínské přísloví)